STENBY

referanseprosjekt
_______________________________
Tegnet om fasade og planløsning 1. etg

Arkitekt

Tegnet om fasade og planløsning i 1. etasje. Inngangspartiet er endret slik at ankomst til boligen har en mer helhetlig løsning.