Hos Kløver koster varmende råd lite

_______________________________
Høye strømregninger, fokus på energisparing og bærekraft. I utfordrende tider for både husholdninger, næringsdrivende og samfunnet generelt, kan fortvilelsen slå inn hos mange. Det har Kløver Rådgivning full forståelse for, og derfor er de ekstra opptatt av at gode råd verken er langt unna eller kostbare.

Kom og snakk litt med oss først - ikke gi opp. Vi ønsker å hjelpe folk, enten det gjelder privat bolig eller næring. Alle er velkomne hit på en kaffe og en prat. Oppfordringen kommer fra daglig leder og arkitekt i Kløver, Aina Bolkesjø.  

Her er det nemlig gode råd å få, og hjelp til å beregne kostnader for hva det vil koste å rehabilitere og gjøre tiltak - for å spare både energi og kostnader. Ofte er det mulig å gjøre enkle tiltak slik huset er, bare en får tenkt litt.  

Hos Kløver er det allerede mye kompetanse og stor interesse for energi og bærekraft. Engasjementet for å lære mer om hvordan både nye og eksisterende bygg kan tilpasses klima og energi, er både stort og viktig. Kløver deltok nylig på Norsk bygningsfysikkdag i regi av Sintef, og fikk lære mer om bygningsfysiske problemstillinger og hvordan implementere løsninger, som hva en kan gjøre med solceller. Snart går også prosjektleder Roy Veiby i gang med energirådgiverkurs. Som energirådgiver vil han kunne gi enda mer kyndig veiledning om blant annet energioppgradering av boliger.  

Mye å spare på bevisstgjøring

Kløver opplever at mange ikke er bevisst eget energiforbruk, og dermed usikre på hva eller hvordan de kan spare strøm.  

En enkel start er å benytte El-hub for å overvåke forbruket. Dette er noe alle har tilgang til. Da kan en teste eksempelvis varmepumpen mot gulvvarme. Det handler først og fremst om å bli bevisst på forbruk og potensielle lekkasjer, og forstå hva som er vanlig forbruk - og bli bevisst på hvor mye en burde bruke, forklarer Bolkesjø.  

Rådgiverne i Kløver vet hvor mye et bolighus skal bruke, og benytter disse beregningene når det bygges nye boliger. Ved å se på forventet strømforbruk, og kunne si noe om dette er altfor høyt, gir det et godt utgangspunkt for eventuelle tiltak. Etterisolering kan være et slikt tiltak i eksisterende bolig. Ved å se på tallene og gjøre fysiske undersøkelser, kan prosjektleder Roy og arkitektene Aina og Trine se løsninger.  

Vi reiser ut, og avklarer blant annet med huseier hvordan strømmen brukes, hvordan temperaturen oppleves og hvilke oppvarmingsløsninger som er i huset. Det er så mye å vurdere og mange faktorer, og det kan være vanskelig for boligeier å se løsninger selv. Ved ombygging av hus kan for eksempel det å endre romløsningen utgjøre stor forskjell på varmefordelingen. Vi sitter på mye kompetanse som best kommer fram i dialog om boligeiers utfordringer. Mange boligeiere vet heller ikke at de har strømstøtte eller hvordan det fungerer. Kom og snakk med oss! oppfordrer Bolkesjø.  

Samme grunnlag og mulighet for å gjøre enkle tiltak gjelder for næringsbygg. Også her handler det om å bli bevisst bruken av bygget: Tenke lys, varme og ventilasjon. Kan for eksempel temperaturen senkes om natten? Kløver kan lede nærings-drivende og eiere på rett spor,  og henvise til riktige personer med fagkompetansen de trenger innen eksempelvis gulvvarme og ventilasjon. Spesielt mindre næringer vil kunne få en utfordrende vinter. Hos Kløver kan de få bistand til å vite hvor de kan henvende seg for å få støtte, eller hvilke tiltak de kan iverksette.  

Fremtiden krever energieffektive bygg

Roy Veiby mener nye næringsbygg må være energieffektive, rett og slett fordi det blir krav om det fra bankene. Han forklarer også at det jobbes med krav til energimerkingen av alle hus og bygninger i EU.  

Generelt i Norge har vi mange gamle hus, Nedre Romerike er intet unntak. Boligeiere med eldre og dårlige hus bør begynne å gjøre noe med huset sitt nå. Det kommer til å komme nye krav fra EU. Som en konsekvens vil en del hus blir revet, og noen verdiløse. Vi er på en grønn bølge, så dette vil komme selv om det blir mer ro i Europa, mener Veiby.  

Høland og Setskog Sparebank er en lokal aktør som virkelig har satt det som kalles “grønt lån” i fokus. Det gjelder for både privatpersoner og næring, for lån til energieffektive tiltak i eksisterende bygg og til å bygge nytt. For boliger lages det et energiregnskap, hvor bygget må oppfylle en viss farge og bokstav i energimerkingen for å finansieres med grønt lån.  

For næring lånes det ikke ut med mindre energimerking gul B oppnås. Dette gir nye bygg som gir bedre annenhåndsverdi, og det er bedre for bedriften som skal drive med rimeligere finansiering og et bygg som koster mindre å drifte. Det er en god tanke i bunn, og mange langsiktig gode effekter, forklarer Veiby.