SANDAHL

referanseprosjekt
_______________________________
Fasade sett fra øst
ta en nærmere titt på boligen:
https://www.sandahl.no/enebolig-bjorkelangen

Arkitekt

Arkitekten har vært ansvarlig søker og prosjektering av situasjonskart med plassering av bygning til utstikking. Arkitekten har også digitalisert utbyggers egne tegninger slik at de kunne benyttes som søknadstegninger og senere arbeidstegninger.

BYGGRÅDGIVER

Byggrådgiver har vært ansvarlig for koordinering av prosjekterende og utførende. Byggrådgiver har også hatt ansvaret for kontroll av utført arbeid, i tillegg til oppfølging av økonomi i prosjektet.