KOLONIEN

referanseprosjekt
_______________________________

Arkitekt

Arkitekten har i dette prosjektet har ansvar for å tegne planløsning og
fasade. Arbeidstegninger til de utførende.

BYGGRÅDGIVER

Prosjektleder har fulgt opp hele byggeprosessen med bestillinger, koordineringer, kontroller og økonomi.