HF ANLEGG OG SKOG

referanseprosjekt
_______________________________
Inngangsparti

Arkitekt

Arkitekten har i dette prosjektet har ansvar for å tegne planløsning og
fasade. Arbeidstegninger til de utførende.

BYGGRÅDGIVER

Bistått byggherre som selv har vært leder på prosjektet.
Koordinert noen av de ulike utførende.
Håndtert fremdriftsplan og innkjøp til byggingen.