EIK SENTERET

referanseprosjekt
_______________________________

Arkitekt

Arkitekten har hatt ansvar for prosjektering av planløsning, romprogrammering, interiør, prosjektering av fasade og tegnet arbeidstegninger til de utførende i byggefasen. Arkitekten har også fungert som en BIM koordinator der det har blitt foretatt kræsjtester av de prosjekterendes digitale underlag

BYGGRÅDGIVER

Innkjøp og kontraktsarbeid, oppfølgning og koordinering av de ulike prosjekterende / leverandørene / utførende i prosjektet. Kontroll av utført arbeid. Bygrådgiver har også hatt kontroll på økonomien i prosjektet.