Stiller med blanke ark og gode råd

_______________________________
Det skjer mye og jeg har varierte dager som inneholder alt fra kontor til å være ute på byggeplass og befaringer, jeg tegner og skriver søknader. Nyansatte arkitekt Trine Breen Vestreng er en bekreftelse på at det skjer mye i Kløver - og i nærmiljøet.

Vi opplever behovet, både hos privatpersoner og bedrifter. Henvendelsene starter med at kunden trenger en tegning, og det var på tide for oss å styrke laget med en arkitekt, forteller daglig leder Aina Bolkesjø. Kløver bistår med alt fra nybygg til rehabilitering og tilbygg. Mange har behov for rådgivning og bistand til søknad, og dette er noe av arkitektens jobb i samråd med byggmester.

‍I Kløver spiller vi på hverandre. Roy er byggeleder og god på det tekniske, så har vi meg og Aina som vet hvordan vi vil det skal se ut. Jeg føler at jeg spiller en rolle, og blir både spurt og hørt. Vi jobber sammen her. I tillegg er det fint at Kløver bidrar til å skape lokale arbeidsplasser, mener Trine

Mer kontroll på prosjektet

Det er mye å tenke på når en skal bygge nytt, enten det er et hus eller større byggeprosjekt. Ofte kan søknadsprosessen avdekke flere ting som må ryddes opp i før det kan bygges. Ytre forhold kan sette begrensninger, for eksempel at det ligger en vannledning over tomta som igjen har konsekvenser for plassering av bygget. Geologiske grunnundersøkelser må med. Da er det godt å ha noen som kan se potensielle problemer før de oppstår.

Vi tegner jo det kundene vil ha, men kan komme med innspill til hva de burde ønske seg - og ikke minst tenke på alt det tekniske som skal inn i en ny enebolig. Vi legger for eksempel inn tegningene til ventilasjon, for å se at alt stemmer. På den måten kan vi oppdage potensielle konflikter, som gir mer kontroll på prosjektet og mulighet for å eliminere feil før de oppstår, forteller arkitekt Trine.

På store byggeprosjekter samles alle 3D-modeller med tegningene til tekniske installasjoner, som ventilasjon og elektroprosjekteringer, og ikke minst selve konstruksjonstegningen. Slik oppdages raskt potensielle konflikter, eksempelvis at det vil komme et ventilasjonsrør gjennom en stålbjelke.
Ikke bare tegner Trine andres drømmehus - hun har også tegnet sitt eget. Hun er i tillegg sin egen prosjektleder for byggingen, som gir henne verdifull læring i yrket sitt. Slik vil huset se ut når det står ferdig.

En arkitekt er for hvermannsen

Arkitekten er ikke noe eksklusivt, forbeholdt de som skal bygge store funkisboliger eller har store prosjekter, men snarere en rådgiver og en potensiell investering for besparelse. Med arkitektens bistand får du drømmehuset, pluss alle de smarte løsningene som er vanskelige å se selv.

Jeg bistår kunder med å tegne drømmehuset, og vil hjelpe kundene til å få det beste huset for dem - tilpasset deres behov, tomten og beliggenhet. Med en arkitekt får du et hus tilpasset dine behov, som er tilrettelagt og forenkler hverdagen. Det kan spare mange for å irritere seg over at vaskerommet er for lite eller feil plassert, eller at flere rom er for små for god møblering. Møblering er noe Trine ofte ser at mangler i typiske kataloghus, og det er mange som glemmer dette i prosessen.

‍Jeg tenker alltid møblering når jeg tegner. Med andre ord ivaretas både personlig stil, behov og alle de praktiske detaljene - uten at det koster mer enn andre løsninger.

Praktisk, teknisk og økonomisk

Der arkitekten tidligere satt med penn, papir og etter hvert tegnebrett, er det nå tegneprogrammer på datamaskin som gjelder. 3D-programmer er et flott verktøy for å vise og visualisere, slik at kundene lettere kan se for seg et ferdig resultat. Dagens arkitekt er ikke bare kreativ, men må også ha teknisk innsikt og forstå saksbehandling. Da stiller Trine ekstra sterkt med en bachelor i økonomi og mastergrad i arkitektur.

‍Ved å følge prosjektet hele veien, får både vi og kunden et sterkere eierskap til prosessen. Det oppleves veldig positivt for alle parter, forklarer Trine.Når et hus eller tilbygg er ferdig tegnet, kan Kløver håndtere resten av prosessen også. Det kan være godt å få anbefalt håndverkere, og ha prosjektledere som passer på alle detaljene.

‍Sist, men ikke minst: Passe på at det blir pent. Noe av det jeg liker best er å få til detaljer som ikke alle tenker over, den siste finishen.Foruten nye boliger, er arkitekten involvert i et bredt spekter fra mindre til komplekse prosjekter for privatmarkedet, bedrifter og kommuner. Dette kan innebære alt fra sykehjem, hytter, omtegning og ombygging av eldreboliger.

‍Nå er det kanskje ekstra viktig for bedrifter å effektivisere bygg. Vi kan bidra til å finne tiltak som reduserer strømkostnader. Det gjelder også private - det kan være enkle tiltak som kan spare strøm, og gi dem et bedre hus å bo i, sier Trine.