Samfunnsplanlegging

Hvor mange sykehjemsplasser trengs det i fremtiden? Kan kommunen bruke de bygningene man har eller må man konstruere noe nytt? Også denne type problematikk jobber vi med i Kløver Rådgivning.

Samfunnsplanlegging

Kløver Rådgivning vil bety noe i vanlige folks liv her på Nedre Romerike. Derfor tar vi på oss store og små oppdrag, både for privatpersoner, bedrifter og for kommunen. Vi ønsker å bistå familien som skal bygge om kjelleren for utleie, det unge paret som vil reise en enebolig - og når bestemor trenger sykehjemsplass, så ønsker vi å hjelpe til med det også. 

Slå av en prat

Hva er samfunnsplanlegging?

Sistnevnte går inn under det vi kaller samfunnsplanlegging. Dette er et ord de færreste av oss forholder seg til i det daglige, men det innebærer at vi hjelper kommunen med å finne ut hva slags bygningsmasse de trenger for å møte innbyggernes behov i fremtiden. 

Samfunnsplanlegging på Nedre Romerike 

En viktig del av dette er framskriving. Det vil si at vi studerer visse vekstfaktorer i kommunen, for eksempel hvor mange som flytter til og fra, hvordan arbeidsmarkedet ser ut, levealder og størrelsen på ulike befolkningsgrupper, og beregner den fremtidige utviklingen. Hvor mange gamle vil det bo i kommunen i 2050? Hvor mange ungdomsskoleelever? Og hva vil vi trenge av bygningsmasse og fasiliteter for å møte deres behov? 

Bistår helse- og omsorgssektoren

Særlig har Kløver Rådgivning jobbet med samfunnsplanlegging i helse- og omsorgssektoren. Vi jobber da tett med kommunen med framskrivning, beregning av bygningsmasse, tomtebefaring og beregninger. Våre rapporter ligger til grunn for kommunens bestemmelser om hvordan syke og eldre på best mulig måte skal ivaretas i fremtiden.

Vi hjelper deg gjerne med:

  • Prosjektledelse av utviklings- og/eller omorganiseringsprosjekter
  • Framskrivning av befolkning og behov for tjenester
  • Generell rådgivning på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Prosjektdeltakelse i byggeprosjekter for helsebygg
Kontakt oss

Snakk med oss om

Samfunnsplanlegging