Om oss

Kløver Rådgivning tar seg av alt det administrative arbeidet i forbindelse med byggeprosjektet ditt. Vi loser deg gjennom hele prosessen, fra idé til ferdigstilling, og sikrer at du oppnår et godt resultat til riktig tid og til riktig pris.

Vi hjelper deg blant annet med byggeledelse, taksering, arkitektur og samfunnsplanlegging, og vi fungerer som rådgivere og sparringspartnere. Kløver Rådgivning utfører ikke byggearbeid selv, men vi innhenter tilbud på dine vegne og setter sammen et solid team av entreprenører som gjør jobben under vårt oppsyn. Vi passer også på at alt blir riktig utført i henhold til lover, regler og gjeldende kontrakter, og ferdigstilt på en god måte.

Bistår hele lokalmiljøet 

Kløver Rådgivning ble startet i 2019, hovedsakelig for å tilby prosjektledelse i større byggeprosjekter for kommunen, men vi så raskt behovet for også å bistå private aktører og privatpersoner med tjenestene våre.

Erfarne prosjektledere på Nedre-Romerike

Våre rådgivere har en bred erfaringsbakgrunn blant annet fra ulike entreprenørvirksomheter, fra Veidekke og fra prosjektkontoret i Aurskog-Høland kommune. Flere har også vært medvirkende i store, lokale arbeid som Bjørkelangen Skole, Bjørkebadet, Helsehuset og omsorgsboligene på Rømskog.

Hva gjør Kløver Rådgivning? 

Siden oppstarten har vi være involvert i store og små oppdrag, både for private og offentlige aktører her på Nedre Romerike – og akkurat slik vil vi fortsette. Vi vil være rådgivere i byggeprosjekter i hele lokalmiljøet! Vi rehabiliterer bygninger, konstruerer nye boliger, hytter, næringsbygg, låver, uthus og alt mulig annet. En utfordring fremover blir å gjøre boligene på Nedre Romerike energieffektive, slik at man sparer både energi og penger.

Ta gjerne kontakt med oss!