Arkitekt

Vår arkitekt hjelper deg med å tegne små og store hytter, hus, tilbygg, næringsbygg, skoler, låver og hva du nå enn måtte ønske for eiendommen din.

Arkitekt

Tegningene er viktige for å visualisere ideene dine, og de gir en tydelig retning for byggleder og entreprenører i det videre arbeidet.

Slå av en prat

Fra idé til skisse

Den første fasen i arkitektens arbeid er selvfølgelig å snakke med deg. Hva trenger du? Hva drømmer du om? Det er viktig for oss å få en forståelse av prosjektet ditt, før vi utarbeider skissene som viser hvordan det ferdige bygget skal se ut. Der synliggjør vi også grunnleggende konstruksjonsprinsipper, nødvendig funksjonalitet, valg av materialer og hvordan bygget skal passe inn i terrenget. Men arkitektens arbeid slutter ikke der ...

Tegninger til byggesøknader og anbud 

Arkitektens tegninger er viktige som vedlegg når vi må søke om offentlige tillatelser eller bruksendringer. De er også vesentlige for kravspesifikasjonen som sendes entreprenører, slik at disse får en bedre forståelse av jobben de skal gjøre og vet hva de skal levere tilbud på. 

Arkitekt og prosjektering

Arkitekten er involvert i flere omganger før prosjektet er ferdigstilt. I det vi kaller prosjekteringsfasen, er arkitektens jobb å sammenstille alle de eksisterende skissene og tegningene vi har innhentet fra entreprenørene, for å se at alt passer sammen; det elektriske anlegget, rørsystemene, ventilasjonen og så videre. Dette er ofte 2D og 3D tegninger, som vi kan sette oppå hverandre, slik at vi ser om det oppstår konflikter. På den måten kan vi tilpasse og justere på tegnebrettet heller enn på byggeplassen – for det kan fort bli dyrt! 

Arkitekt og interiør

Arkitekten jobber tett med byggeleder fra begynnelse til slutt, og bistår også til å tegne inn overflater og materialer, slik at man får fliser der man skal ha fliser, parkett der man skal ha parkett og «Cityscape»-grønntone der man skal ha det. Også slike interiørvalg sendes over til de utførende håndverkerne og byggleder følger opp at resultatet blir som avtalt. 

Faglig dyktig arkitekt 

I og med at arkitekt ikke er en beskyttet yrkestittel, er vi stolte over at Kløver Rådgivers egen arkitekt er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund. Du kan dermed være trygg på at vi tilbyr høy kvalitet også på dette feltet. 

Vi bistår deg blant annet med: 

  • Programmering
  • Reguleringsarbeid
  • Offentlig byggesøknad
  • Tilbudsunderlag
  • Arkitekturprosjektering
  • Oppfølging i utførelsesfasen
  • Avslutning og sluttdokumentasjon (FDV)
Kontakt oss

Snakk med oss om

arkitekt