Byggeledelse

Kløver Rådgivning kan byggeledelse! Våre dyktige byggeledere holder styr på hele prosjektet ditt – fra idé til ferdigstilling.

Byggeledelse

Enten du skal renovere en gammel enebolig, utvide hytta, bygge et hus – eller en flunkende ny ungdomsskole - trenger du noen som kan lede prosessen. Dette er ofte et komplisert og tidkrevende arbeid som innebærer å utarbeide planer og skisser, søke om godkjenninger, innhente tilbud fra entreprenører, inngå kontrakter, sikre kvalitet og fremdrift, og ikke minst se til at man holder budsjett.

Slå av en prat

Våre byggeledere tar jobben!

De færreste er i stand til å gjøre dette på egenhånd. Og det er her vi kommer inn i bildet. Kløver Rådgivning har erfarne og dyktige byggeledere, som tar hele jobben for deg. Vi samarbeider med arkitekter, takstmenn, jurister og entreprenører, for å bevare kvaliteten i alle ledd og sikre et godt sluttresultat.

Byggeledelse i alle ledd

Kløver Rådgivning utfører ikke selve byggingsarbeidet, men vi skaffer de riktige fagfolkene for jobben og koordinerer arbeidet dem imellom. Et første steg er å utarbeide detaljerte kravspesifikasjoner, som vi sender til aktuelle entreprenører. Dermed kan disse gi tilbud på samme grunnlag og det er lett for oss å sammenligne dem. Vi går igjennom alle innkomne tilbud og ser at disse tilfredsstiller kravene, at de er realistiske og at alle involverte er innforstått med oppdraget.

Entreprenørene følges opp av byggleder

Når entreprenører er valgt ut, tar vi oss av kontraktsarbeidet og representerer deg i prosjektet. Vi følger opp arbeiderne, og selv om det ikke er noen grunn til å tvile på at de gjør jobben sin, er det fint både for dem og deg, at noen har overoppsyn med at jobben gjøres i henhold til avtale. Vi er ute på arbeidsplassen sammen med dem og kjenner hver minste detalj i prosjektet.

Byggeleder sikrer ferdigattest

Vi fører en nøye kontroll av hva som gjøres og godkjenner arbeidet. Byggeleder tar også ansvar for å kontrollere at fakturaene fra entreprenørene er riktige og stemmer overens med tilbudene de har gitt og kontraktene man har inngått. Ved prosjektslutt bistår vi med å søke om ferdigattest, og avfallsplan og sluttrapport, dersom tiltakene krever det. 

Når du bruker oss i Kløver Rådgivning får du en byggeleder som bryr seg like mye om prosjektet ditt som du gjør selv!

Vi bistår deg blant annet med:

  • Innkjøp
  • Kontraktsarbeid
  • Økonomistyring
  • Tid / fremdriftskontroll
  • Verifikasjon og kontroll av kvalitet
  • Sluttføring av prosjekt med overtakelse
Kontakt oss
Våre prosjekter

Kløver rådgivnings ansatte har bred erfaring innen prosjektledelse og byggherreledelse for komplekse prosjekter

Se referanser

Jobb med oss

Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse for offentlige og private byggherrer.

Kontakt oss nå

Snakk med oss om